Voorlichtingsmateriaal

Risicominimalisatie-materiaal

Voor een aantal producten is naast de samenvatting van de productkenmerken en patiëntenbijsluiter, additioneel risicominimalisatie-materiaal (aRMM) opgesteld. Dit risicominimalisatie-materiaal is bestemd voor zorgverleners en/of patiënten en is goedgekeurd door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

U vindt dit aanvullend risicominimalisatie-materiaal hieronder.

U kunt een PDF van het additioneel risicominimalisatie-materiaal printen voor uw gebruik. Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen via info-nl@xiromed.com of +31626134613.

Deferasirox (SmPC en bijsluiter)

Risicominimalisatie-materiaal voor voorschrijvers

Checklist voor behandelaars

Patiëntenbrochure

 

Methylfenidaat HCl (SmPC en bijsluiter)

Methylfenidaat HCl

 

U kunt een PDF van het additioneel risicominimalisatie-materiaal printen voor uw gebruik. U kunt ook geprinte materialen bestellen via safety@medicalvalley.se. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen via info-nl@xiromed.com of +31626134613.